Event by Noble Manhattan Europe-CE – monthly coaching webinar for continuous professional development in many languages
Третата Сряда на всеки месец от 19:30 ч е времето, посветено на онлайн лекциите за развитие на коучинг умения с Ноубъл Манхатан Коучинг на Български език, които се провеждат всеки месец – https://coaching-in-bulgaria.com/practitioner-coach-diploma-course-details/
Септември 18
5. Ефективно провеждане на коучинг сесия
Практически стъпки как да се подготвим и организираме сесията. Управление на времето и водене на коучинг процеса по време, след и между сесииите.
Registration link: https://zoom.us/webinar/register/WN_tSTMd2ZMSma14-ZeS6a1lA

темата на тоз

https://www.facebook.com/events/271341723543353/