A DEFINITION OF COACHING

Definition of Coaching

“Coaching do të thotë të performosh në maksimumin tënd me ndihmën individuale dhe private të dikujt që do t’ju sfidojë, do t’ju stimulojë dhe drejtojë ju të vazhdoni të rriteni.”

Realisht do të thotë t’ju ndihmojë juve të arrini vetë-aktualizimin. – Një pikë në të cilën ju jo vetëm do të njihni veten. Por njëkohësisht kjo njohuri përmban një ndjenjë komforti dhe kuptimi të personit (vetes) qe ju po zbuloni.

Coach-i juaj bashkëvepron në një aleancë bashkëpunuese me ju që të qartësoni dhe vendosni qëllimet. Dhe të zhvilloni një plan veprimi për ti arritur këto qëllime.

Ju do të arrini të kuptoni se cfarë është vërtet e rëndësishme në jetën tuaj dhe rrjedhimisht të merrni në dorë frenat e jetës suaj. Të ndërtoni dhe zbatoni hapat e planit të veprimit të cilat do t’ju ndihmojnë të realizoni prioritetet tuaja.

Coaching ju ndihmon ju ta punoni drejt versionit më të mirë të Vizionit më të shkëlqyer të vetes që ju keni. Të arrini suksesin – ku sukses do të thotë realizimi i vazhdueshëm i qëllimeve me vlerë apo idealeve.

Ju do të drejtoheni në një proçes të detajuar duke filluar me një ri-vlerësim të pozicionit aktual. Kush jeni ju në të vertetë, ku i keni prioritetet tuaja. Dhe duhet të ndërmërrni një vendim koshient e definitiv mbi të ardhmen që dëshironi të krijoni. Me ndihmë e një coach-i personal ju mund të ri-modeloni jetën tuaj, tejkaloni vështirësitë dhe jetoni jetën që ju doni.

Coaching është një bashkëbisedim. – Pra një dialog midis jush dhe coach-it tuaj.

Nëpërmjet një bisede produktive, me kontekst të orientuar, coaching do t’ju japë ju akses në gjëra të cilat janë brenda jush.

Realiteti është që ju keni të gjitha përgjigjet për pyetjet tuaja. – Ato që ja pyesni vetes por edhe ato që nuk ja pyesni.

Coach-i juaj ofron asistencë esenciale, suport dhe inkurajim për të kërkuar dhe gjetur ato përgjigje. |T’ju drejtojë që ti bëni vetes pyetjet e duhura dhe të përballeni me përgjigjet.

Coaching gjithashtu përmban mësim. Por një coach nuk është mësues. Dhe jo detyrimisht mund të dijë ti bëjë gjërat më mirë se ju. Por kjo nuk ka rëndësi. Coach-i juaj do të observojë sjelljen dhe reagimet tuaj. – Bëjë gati skenën për veprime të reja. Dhe më pas do të punojë me ju që t’i vini në zbatim këto veprime te reja më të sukseshme.

Kjo përfshin të mësuarit nëpërmjet teknikave të ndryshme të coaching si:

 • të dëgjuarit; reflektimit, bërjes së pyetjeve dhe dhënies së informacionit.
 • Së fundmi, dhe më e rëndësishmja, coach-i juaj do t’ju ndihmojë të mësoni sit ë bëhëni vetë-korrigjues dhe vetë-gjenerues.
 • Do të thotë, ju do të mësoni sit ë korrigjoni sjelljen tuaj, të gjeneroni pyetjet tuaja dhe të gjeni përgjigjet tuaja.

Definition of coaching – Nga Gerard O’Donovan, Drejtor i Përgjithshëm Noble Manhattan Coaching Ltd

Ju ftojmë të na bashkoheni në eventin tonë 1-ditor, që tashmë ka ndryshuar jetën e qindra personave.

Është vlerësuar nga shumica e pjesëmarrësve si dita më e mbushur me informacion që ju mund të ndiqni ndonjëherë përsa. I përket të të mësuarit si të bëhesh nje Life Coach apo Corporate Coach. Dhe për më tepër është një eksperiencë e akreditur dhe paisur me certifikatë.

 • A dëshiron të ndryshosh jetën tendë dhe atë të shumë të tjerëve?
 • A dëshiron të nësosh sit ë fuqizosh të tjerët, ne menyrë që të arrijnë rezultate të shkëlqyera?
 • Zbuloni gjithçka që duhet të dini për tu bërë një Coach Jete apo Korporativ (Life or Corporate Coach)! – Dhe si të merrni coach jete korporativ certifikatë

Definition of coaching – Какво е Коучинг?

„Коучингът е процес, който ви помага да функционирате на най-високото възможно ниво. –  Посредством инидивуланото и лично съдействие на професионалист, който ви провокира, стимулира и тласка да растете.“

Същността на коучинга е такава, че Ви помага да достигнете до себеактуализация. – Eтап, на който Вие не само сте опознали истински себе си. Но това познание е съпроводено и с усещането на спокойствие и разбиране към личността, която сте открили.

Вашият коуч се ангажира да работи съвместно с Вас, в партньорство, за да установите и да изясните намеренията и целите си. Както и да разработите план за действие за постигането на тези цели. Той ще установи какво е важното за Вас в живота. И в последствие ще Ви направи способни да поемете напълно котрола върху живота си. Да си съставите и въведете план за действие, който да Ви помага в постигането на тези приоритети. С други думи, коучингът ще Ви помогне сами да създадете най-грандиозния вариант на своята най-вдъхновяваща визия. И да преминете към найното осъществяване. Както и да го осъществите с успех. – Успех в смисъла на една непрекъсната реализация на достойни цели или идеали.

Вие ще бъдете преведени през детайлен процес, който започва с необходимостта да преосмислите своята позиция. Да преосмислите кой всъщност сте, какви са приоритетите Ви. И също така да  вземете категорично и съзнателно решение относно бъдещето, което искате да създадете. С помощта на персонален коуч Вие наистина можете да преобразите живота си. Можете да преодолеете всички препятствия и да живеете по начина, по който ви харесва.

По същество коучингът е разговор – диалог между Вас и Вашия коуч.

В рамките на един продуктивен, ориентиран към резултатите контекст, коучингът Ви дава достъп до това, което вече знаете. В действителност Вие притежавате отговорите на всички свои въпроси – зададени и незададени. Вашият коуч Ви осигурява най-основната помощ, подкрепа и насърчение, необходими ви да потърсите и намерите тези отговори. И ето как ви помага да се насочите към задаването на правилните въпроси и да се справите с отговорите.

Коучингът включва и придобиването на нови знания. В същия момент обаче коучът не е учител и не е задължително да знае как да се справя по-добре от вас. Това не е от значение. Вашият коуч ще следи за нещата, които се изпъкват като характерни при Вас. И ще „подготви почвата“ за нови действия. А след това ще работи заедно с Вас по предприемането на тези нови, по-успешни действия.

Придобиването на нови знания става под влиянието на различните коучинг техники като слушане, разсъждаване, задаване на въпроси, предоставяне на информация.

Но най-важното е, че:

 • Вашият коуч ще ви помогне да се научите да се самокоригирате и самостоятелно да генерирате действия. Тоест,
 • Вие ще се научите как да коригирате собственото си поведение.
 • Да формулирате собствените си въпроси и да намирате собствените си отговори.

Definition of Coaching – Автор: Джерард О’Донован, СЕО на Noble Manhattan Coaching Ltd

Definition of coaching

“Коучингот е процес кој Ви помага да фунционирате на највисоко можно ниво, преку индивидуална и лична соработка со професионалец кој Ви помага, стимулира и предизвикува да растете”.

Суштината на коучинг е таква што помага да се постигне самореализација – фаза во која Вие не само што сте се спознале себеси. И туку тоа Ваше спознание е придружено со чувство на смиреност и разбирање за личноста што сте ја откриле, всушност новиот Вие.

Вашиот коуч е посветен да работи со Вас за да ги идентификувате и разјасните Вашите намери и цели и да развиете акционен план за да ги постигнете овие цели. Тој ќе дознае што е важно за Вас во животот. А потоа ќе Ве натера да преземете целосна контрола врз Вашиот живот и постави акционен план кој ќе Ви помогне да ги постигнете овие приоритети. Со други зборови, коучот ќе Ви помогне да ја креирате најграндиозната верзија на Вашата најинспиративна визија. И да ја реализирате, постигнувајќи успеси во смисла на една непрекината, континуирана реализација на Вашите цели или идеали.

Вие ќе поминете низ детален процес кој започнува со потребата да се преиспита Вашата позиција, кој сте всушност , и кои се Вашите приоритети. Исто така, да превземете дефинитивна и свесна одлука за иднината што сакате да ја креирате. Со помош на личен коуч, Вие навистина можете да си го трансформирате својот живот, да ги надминете сите пречки и да живеете како што сакате.

Во суштина, коучинг е разговор. – Дијалог помеѓу Вас и Вашиот коуч.

Во рамките на продуктивен контекст ориентиран кон резултати, коучот Ви дава пристап до она што веќе го знаете. Всушност, ги имате одговорите на сите Ваши прашања – поставени и непоставени. Вашиот коуч Ви ја дава основната помош, поддршка и охрабрување, непоходни за да побарате и да ги најдете тие одговори. И помош да се фокусирате на поставување на вистинските прашања и да ги решавате одговорите.

Коучингот, исто така, вклучува стекнување на нови знаења. А во исто време коучот не е учител и не мора да знае како да се направи подобро од Вас. Но тоа не е важно. Вашиот коуч ќе ги следи нештата кои се карактеристични за Вас, ќе  “го подготви теренот” за нови акции. А потоа ќе  работи заедно со Вас за преземање на тие нови, поуспешни дејствиа.

Стекнувањето нови знаења е под влијание на разни техники на коучингот, како што се слушање, размислување, поставување прашања, обезбедување информации. Но, што е најважно:

 • Вашиот тренер ќе ви помогне да научите да се корегирате себеси и самостојно да генерирате дејствиа.
 • Вие ќе научите како да го поправите сопственото однесување, формулирате сопствени прашања и пронајдете сопствени одговори.

Definition of Coaching – од Герард О’Донован – Управен директор

Нобл Менхетн Kоучинг Група

“Coaching is about performing at your best through the individual and private assistance of someone who will challenge, stimulate and guide you to keep growing.”

Essentially it is about helping you to reach self-actualisation. – А point at which you not only truly know yourself but within this knowledge possess a feeling of comfort with and understanding of the person you discover.

Your coach engages in a collaborative alliance with you. In order to establish and clarify purpose and goals and to develop a plan of action to achieve those goals. They will establish an understanding of what is really important to you in life and subsequently enable you to take charge of your life. To construct and act upon action plans that will help you to realize these priorities. Coaching is about helping you to create and work towards the grandest version of the greatest personal vision you have; to achieve success. Success being the continuous realization of a worthy goal or ideal.

You will be guided through a detailed process. Beginning with the need to re-evaluate your present position, who you really are, where your priorities lie. And goes along with the need to make a definite and conscious decision about the future you would like to create. With the help of a personal life coach you really can re-shape your life, overcome all the obstacles and live the life that you love.

Coaching is essentially a conversation

That is, a dialogue between you and your coach. Within a productive, results-oriented context, coaching involves coaching you to access what you already know. The reality is that you have the answers to all your questions – asked and unasked. Your coach provides the essential assistance, support and encouragement to seek and find these answers. Your coach will help to guide you towards asking the right questions, and deal with the answers.

Coaching also incorporates learning. A coach is not a teacher and will not necessarily know how to do things better than you. But this does not matter. Your coach will observe patterns. – After that he will set the stage for new actions. And then work with you to put these new, more successful actions into place. This involves learning through various coaching techniques such as listening, reflecting, asking questions and providing information.

Finally, and most importantly:

 • your coach will help you learn how to become self-correcting and self-generating.
 • That is, you will learn how to correct your own behavior, generate your own questions and find your own answers.

Definition of Coaching – by Gerard O’Donovan

Founder and CEO
of Noble Manhattan Coaching Group
Definition of Coaching

Coaching Supervision and Mentoring Masterclass Program – New Group Starting

Get more information here