Коучинг Супервизия и Менторство в Група – Coaching Masterclass Program

Сертифицираща програма по коучинг, предоставяна ексклузивно от Ноубъл Манхатън Коучинг, по авторски замисъл  на основателя на компанията Джерард О’Донован.

 • Задълбочената Мастърклас програма за коучинг супервизия и менторство е структурирана предвид нуждите на професионалистите в сферата на личностния, executive и екипен коучинг, както и тези, които се занимават с индивидуален коучинг. 
 • Подходяща е и за лидери, които се занимават с управление на хора или екипи, заемат управленски или изпълнителни позиции, и желаят да разширят познанията си с коучинг умения.
 • Ползата от майсторския клас не зависи от това дали до момента сте имали коучинг обучение или за първи път поемате по пътеката на коучинга.

Тази Coaching Masterclass Program предлага групова супервизия в учебна среда, където участниците се обучават взимно, в атмосфера на сътрудничество.

В същото време, участниците да се движат със собствено темпо, докато развиват своите майсторски умения за провеждането на ‘‘executive’’ и/или екипен коучинг.

Коучинг мастърклас програмата пресъздава структурата и процеса на коучинга от реалния живот.

coaching supervision masterclass Skopje

Стартира Нова Група

Искам Повече Информация
Masterclass Sofia

Изящество и Стил в Коучинг Уменията

С нарастващата нужда да живеем по-целенасочен и радостен живот, идва и необходимостта хората да работят с някого, който може да им помогне да се ориентират в усложненията на живота.

Хората копнеят за отговори. Но не знаят КАК да ги достигнат.

Присъединете се към Майсторската Програма на Ноубъл Манхатан Коучинг – Coaching Masterclass Program.

 • Усъвършенствайте изкуството на житейския и бизнес коучинг.
 • Усвоете ключовите тънкости, с които да помaгнете на хората и бизнесите да се издигнат на следващото стъпало.
 • Потопете се в практическите компетенции в науката на коучинга.
 • Надградете уменията си чрез супервизия и наставничество от мастър ментор-коуч.
 • Обогате се с професионална обратна връзка, която ще ви държи в крак с пулса на коучинга и ще ви поощрява да се развивате.
 • Станете Noble Manhattan Certified Coach.
Искам Повече Информация
 • След приключване на 10те месечни обучителни модула в рамките на 12 месеца, успешните участници получават Сертификат по Приложен Коучинг.

 • Размерът на групата е ограничен до 12 участници. Търсенето е голямо и групите се запълват бързо, затова ви препоръчваме да се регистрирате днес.
 • Coaching Masterclass Program стриктно следва етичния кодекс, определен от Международния Орган за Професионален Коучинг и Менторство (IAPC&M) и ICF.

Supervised Coaching Masterclass Program се провежда на две ключови места на Балканите:

КЪДЕ И КОГА

София – 2-рата събота на всеки месец

Скопje – 4-тата събота на всеки месец

 • Скопje е централното място, където специалисти от множество околни страни се събират всеки месец за месечния майсторски клас по коучинг със супервизия. Ще учите с топ професионалисти от Македония, Албания, Косово, България, Черна гора, Сърбия, Босна и Гърция.
 • В София на месечните coaching masterclass program срещи се събират коучове от редица градове, като Пловдив, Варна, Стара Загора, Солун, и Скопие, освен София.

И така, нека разгледаме в какво се състои съдържанието на Coaching Masterclass Program.

Специално предназначена за работещите в сферата на личностния, ‘‘executive’’, и екипен коучинг.

Също така е подходяща и за всички, които се занимават с индивидуален коучинг.

 • За тези от вас, които за първи път пристъпвате към придобиване на коучинг обучение:
  • Порграмата е подходяща за лидери, които се занимават с управление на хора. Обучението представлява безопасна и конструктивна среда, в която може да развиете богата гама от умения, инструменти и техники и да разширите своя набор от вече съществуващи умения.

Coaching Masterclass Program предоставя всеобхватен процес на обучение, менторство и имплементиране.

В резултат на което се постига личностно и професионалното развитие на участниците, като се вземат впредвид всички възможни междуличностни граници, които може да се появят при ‘‘executive’’ или екипен коучинг.

За да може усещането да е колкото се може по-близо до същинската динамика при едно реално коучинг взаимоотношение, класовете се предлагат в цикъл от десет срещи, веднъж месечно, в продължение на една година (365 дни).

Coaching Supervision Masterclass Skopje

Майсторският клас по коучинг развива експертни практически познания в три основни аспекта:

 • По-високо ниво на разбиране и компетентност при индивидуалeн коучинг с един човек
 • Основните компетенции за провеждането на обстоен ‘‘executive’’ коучинг, на базата на професионализъм, релативност и удовлетвореност от коучинга.
 • По-задълбочено разбиране на това, какво е необходимо, за да се засилят продажбите и маркетинга, да се разработят нови продукти. Да се придобие достъп до най-иновативните стратегии за успех, да се развие остър бизнес нюх, да се навлезе в съвременните системи за нетуъркинг. И да се създаде сътрудничество с други колеги при писането на книги, и как да се стигне до публикуване и т.н.

Майсторският клас по коучинг със супервизия и менторство е целенасочено структуриран така, че да следва естествения процес при екзекютив коучинг.

Ръководи се от нуждите, възникващи в групите за супервизия и ментроство.

Групите, сформирани за мастъркласа, се водят като ‘полуотворени’. Това означава, че:

 • Участниците се ангажират с цикъл от десет дни. След което, те могат да се ангажират и с допълнителен петдневен обучителен период, колкото често им е необходимо.
 • Десетдневният цикъл се състои от една среща (цял ден) веднъж на всеки месец в продължение на една година. Датите за обучението се уточняват и публикуват предварително.
 • Размерът на групите е ограничен до 12 (дванадесет) човека.
 • Участниците решават по взаимно съгласие как ще работи групата и какви са правилата, по които ще се управляват процесите в нея.
 • Организацията на деня цели непрекъсната еволюция в професионалното развитие за придобиване на основни компетенции по отношение на житейски, ‘executive’ и екипен коучинг.

Оперативните принципи и правила може да претърпят промени и доразвиване с течение на времето.

Това е зависи от:

 • Развитието на групата.
 • Появата на иновативни цели.
 • Включването на нови членове.
 • Характера на появилите се модели на работа.
 • Други неотложни приоритети, предполагащи коучинг обучение.

Всички участници доброволно и колективно делят отговорностите по фасилитирането на сесиите за менторство и супервизия, с помощта на опитни ръководители на групи.

Това може да включва:

 • Избора на мястото за занятията.
 • Забелязване на проблеми, свързани с мениджмента на хората.
 • Дефиниране и разрешаване на тези проблеми. Участниците се окуражават да споделят открито своите мнения и възгледи, с цел бъдещо разрастване и по-силно развитие.
 • Отговорно и съпричастно управление на процесите в групата през деня, и като цяло.
 • Ангажираност към ролята на модератор и/или коуч по отношение на процесите в групата, когато е нужно подобрение.

Принципите на действие на този коучинг мастърклас със супервизия и менторство се базират на съвместната синергия, която се създава в групово обучение. Именно този тип атмосфера предразполага към задълбочен анализ и интеграция.

Систематичният подход позволява синхронизирано усвояване на груповата работа на различни нива. И по този начин се създават ефективни инструменти за диагностика и развитие, които могат да:

 1. Адресират и помогнат за разрешаването на проблеми от реалния живот, предложени от участниците, свързани с ‘executive’-коучинг или екипен коучинг.
 2. Препоръчват тактически опции, които могат да бъдат приложени в бъдещата практика на участниците.
 3. Предоставят бъдещи разрешения на настоящата реалност, и помагат на участника да си изясни проблема в сценария, извлечен от съществуваща ситуатция на ‘executive или екипен коучинг,
 4. Служат като метафора за „учебен екип”, който визира взаимоотношения между хора на равни позиции. Това позволява да се вникне в оперативните процеси на Майсторския клас по начин, гарантиращ еволюирането на курса.
 5. Бъдат приложени към препоръките за супервизия, менторство, обучение и подражание, подадени от груповия ръководител.
 6. В същото време се търсят иновативни опции за бъдещи най-добри практики ‘executive’ и екипен коучинг

Мастърклас групата служи като обособена обучителна „единица”, която се развива с течение на времето.

Екипната коучинг среда предлазполага към:

 • Проучване, подражание и индивидуално развитие въз основа на колективен процес, който е в състояние да еволюира.
 • Изследване, образование, и придобиване на мъдрост по отношение на различни подходи и техники.
 • Достигане до най-добрите иновативни практики за екипния и екзекютив коучинг.
 • Изобилие от перспективи за водене на лидерски-коучинг и екипен-коучинг.
 • Наставничество и обучение, които осигуряват професионалното развитие на всеки участник .
Masterclass Sofia

Мисията и Целта на Coaching Masterclass Program може да се дефинира в следните направления:

Същността на Майсторския клас по коучинг предоставя „мрежа за обмен на знания”, където всеки човек бива внимателно наставляван, за да разшири своите коучинг умения..

Чрез упражнение, повторение и подражание, участниците придобиват необходимите им практически и оперативни умения, в атмосфера на взаимосътръдничество и партньорство.

Участниците имат възможност да предизвикват себе си, да поставят под въпроси съществуващи вярвания и да се развият личностно, като се сблъскват с различията си с другите хора в групата. И по този начин усъвършенстват разбирането си за индивидуалното многообразие.

По време на упражненията се допускат множество приложения в стратегическата практика на коучинга. Не се налага на отделните участници или групи ограничението да се придържат към строго определени теоретични или концептуални методологии.

Ако някой желае да получи допълнителна подготовка в областта на коучинга, в допълнение на Coaching Masterclass Program, Ноубъл Манхатън Коучинг предоставя широка гама от акредитирани програми за обучение по коучинг, НЛП и пр.

В това число:

 • Сертификат за практикуващ коуч
 • Диплома за професионален коуч
 • Диплома за корпоративен коуч
 • Executive and Corporate Coach Advanced Diploma
 • Практикуващ НЛП

За тези от вас, които до този момент нямате придобито коучинг обучение, но  се занимавате с управление на хора, мастърклас програмата по коучинг представлява безопасна среда, в която можете да развиете богата гама от умения, инструменти и техники и да разширите своя набор от професионални умения.

Майсторският клас по коучинг със супервизия се придържа към следните принципи:

 • Конфиденциалност: Работата на всеки участник, както и всичко споделено относно предишни и настоящи клиенти се запазва в пълна конфиденциалност.
 • Етичен Кодекс и Професионални Стандарти: Майсторският клас по коучинг, чрез заложеното солидно ниво на супервизия, обучение и менторство, стриктно следва етичния кодекс на коучинг професията, постановен от Международния Орган по Професионален Коучинг и Менторство (IAPC&M), както и от Международната Коуч Федерация (ICF)

Коучинг Супервизия

В деня на Coaching Masterclass има предвиден един час за разглеждането и разрешаването на морално етичен казус, свързан с коучинга. Ще се потопите изцяло в сложни теми като:

 • Уместно ли е да се прилага коучинг на човек, който в същото време получава терапевтична намеса?
 • Какъв е коучинг подходът към някого, който е бил сексуално малтретиран?
 • Коучват ли се деца, и ако да – как?
 • Как стои въпросът с коучинг на човек, който страда от клинична депресия и дали трябва изобщо да бъде коучван?

По този начин се дава възможност на участниците в този Мастърклас да станат по-добри и по-професионални коучове.

Участието в Coaching Masterclass Program изисква от членовете да поемат съотвени отговорности.

Всеки участващ в личностен, екипен или ‘executive’ коучинг или консултантска дейност е отговорен за своя индивидуален учебен процес.

Това включва:

 • Концентрация, темпо и съдържание на индивидуалната работа
 • Предоставянето на коучинг сценарии от реалния живот, подходящи за груповото разглеждане със супервизия и менторство
 • Достигането до лични заключения в следствие на етапите от супервизията и менторството
 • Прилагането на систематичния подход на програмата, по подходящия начин за една обстойна коучинг практика.
 • Щателното търсене и откриване на изобилие от опции за развитие на личната коучинг практика в сценариите на ‘executive’ и екипен коучинг.

Приканваме всички участници да са активни относно резултатите от своите прозрения и да вземат участие като споделят тези неща.

Това е нужно, за да се даде по-пълноценен израз на индивидуалните учебни потребности и професионални избори.

Освен това, е важно да се включват активно в процес на „съвместното управление” на програмата, за да се достигне до по-високи постижения. От участниците се очаква ангажирано отношение към техните задължения съгласно оперативните принципи на групата. Става въпрос както за принципите, препоръчани от ментора или от ръководителя на групата, така и за приетите с гласуване от всеки член от екипа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Майсторският клас по коучинг със супервизия не е терапевтична програма. Приканваме участниците да потърсят подходящите условия, където да могат да получат съответна психологична и/или лична подкрепа.

За съдействие, моля, свържете се с Noble Manhattan Europe-CE на  noble-manhattan@europe-ce.net, или се обадете на телефон:  +359 876 426 929.

Искам Повече Информация
Katrin Prentice, Coaching Supervision Masterclass Facilitator, showing the Wheel of Life Exercise

Coaching Masterclass Program in Skopje and in Sofia – Модулите се водят от специално обучени професионални коучове, по ръководството и менторството на :

Катрин Прентис, AMC (IAPC&M)

Управляващ Директор на Катедра Коучинг Обучение към Ноубъл Манхатан Коучинг за страните на Балканския полуостров.

Катрин е първият в България Акредитиран Мастър Коуч, и един от първите в Източна Европа.

Отличава се като опитен life & executive coach с над 3000+ часа дългогодишна практика с индивидуални и корпоративни клиенти. 

Катрин е ментор-коуч и треньор, с огромен принос в съдържанието на обучителните курсове по коучинг, водещ уебинарни занятия, краен асесор на коучинг уменията на завършващите коучове. И освен това е несравнимо чаровен лектор, пленителна и харизматична личност, забавен събеседник и всеотдаен професионалист с дълбока мъдрост, опит и загриженост.

Additional Life time Coaching Support & Services

Coaching Support groups meet monthly in the major cities of many countries.

For example, the UK, Ireland, Poland, Macedonia, Romania, Bulgaria, Spain, Albania, Switzerland, Turkey, United States of America and are continuing development in more areas.

Consequently, this is a great opportunity to meet other like minded people in your local area, to discuss coaching / coach training process, listen to speakers on personal and professional development topics and enjoy as a great social event and networking.

See also Monthly Coaching Masterclass Program.

Every month there are up to 5 live webinars that you can attend for FREE.

Moreover, they are delivered in English and some in other local Languages (where available), hosted by Senior or Master Coaches, on topics related to  Life & Executive Coaching, Corporate Coaching, and offer live Question-and-Answer sessions for coaches.

This is designed for all Noble Manhattan students, Coaches and Associates to provide as much backup, help, care and support as you need.

Therefore, you will have access to hundreds of hours of downloadable teleclasses/webinars, past essays, helpful hints, details of support coaches.

Similarly, you gain access to an online community, so you can join study groups and talk with other students/coaches worldwide.

International Coaching News is the largest online magazine on the planet.

It was created by leading figures in the coaching world. The magazine has been developed to aid everyone in all areas of coaching and personal development; provide essential information for any practicing or future coach. There are opportunities to interact with visitors and subscribers on general points of interest and suggestions.

International Coaching News is a quarterly online magazine, which caters to a person’s need for self-development.

ICN also delivers the latest news about the coaching world. This means that coaches, future coaches and subscribers receive regular updates. With ICN, a person will have the chance to read about different perspectives in coaching, how and why coaching is disparate from counseling and therapy, and the profit one can gain with coaching, not only as a way for personal development but also as a business advantage.

Coach Radio International specialize in all aspects of Coaching and Personal and Professional Development for both Practitioners and Patrons.

Likewise, it is available to anyone who wishes to listen to professional Coaches and Therapists and Practitioners talking about a large range of topics from Life and Corporate Coaching to Nero Linguistic Programming, Thought Field Therapy and many more.

In other words, You can have your own 1 hr show as often as you like on anything you like.

A worldwide platform that helps promote coaches across the world by providing a FREE directory of Coaches.

You can create your own profile that lists what areas you specialize in and how prospective clients can contact you.

The best business card is a book!

E-books for coaches is an publishing house that will publish and promote any white paper for students. In this way, it promotes the student-coach and makes them a published author.

The author of this initiative is Mr Gerard O’Donovan, the owner and founder Of Noble Manhattan Coaching.

Gerard has been at the forefront of the coaching industry for the last 15 years and has personally trained over 18000 men and women to be wonderful life coaches, executive coaches and corporate coaches.

His vision and quest to help coaches to be all that they can be, goes even further to assist them on the road to mastery within the profession, and to help them build a large sustainable and financially rewarding practice. This is why he wanted to create a site where coaches could easily access information that would be of huge interest and benefit to qualified coaches and student coaches alike.

Within this unique blog, you will come across thoughts and postings from the worlds’ leading thinkers.

Topics such as paying off loans, debt consolidation in the financing, coaching, leadership, management, personal development and fulfillment are all at your fingertips.

The Coaching Blog has been rated in the top 20, out of 40 million coaching blogs in the world on the topics of coaching and personal development, and leadership.

You may submit your own articles to be posted on the blog. This way the blog will promote you as an author when your article is published.

This division provides advice for you on how to market yourself (niche marketing)

In other words, how to get your business started.

The IT department can also help design you a website.

Why Coaching Works is a Lead Generation Site for Coaches and Students.

It provides ready made quality content that you may use to give away for free in order to help grow your own coaching practice.

‘Get Coaching Leads’, works hand in glove with ‘Why Coaching Works’.

It provides you the potential to gain clients.

When people download the content from Why Coaching Works, it notifies you of a potential client to contact.

The opportunity to participate in actual paid coaching contracts.

Companies that are looking for coaches often times contact Noble Manhattan for referrals.

Students can apply for these contracts like applying for a normal job.

Get more information here