Ефективно провеждане на коучинг сесия -Уебинар с Noble Manhattan Coaching

Внимание: Има промяна в началния час!!!

Уебинарът е от 21:00 часа.

Септември 18 – Лектор: Иванина Захариева, ASC (IAPC&M)
5. Ефективно провеждане на коучинг сесия
Практически стъпки как да се подготвим и организираме сесията. Управление на времето и водене на коучинг процеса по време, след и между сесииите.
Registration link: https://zoom.us/webinar/register/WN_tSTMd2ZMSma14-ZeS6a1lA

темата на този уебинар е полезна за всеки вече практикуващ коуч, както и коучове в процес на обучение.

https://www.facebook.com/events/271341723543353/