Довечера в 21:00 часа
Всеки човек при закупуването на даден продукт или услуга иска да получи нещо качествено – тоест да има това, което желае и за което е платил.
– По какъв начин измерваме и контролираме работата си като коучове и как можем да прилагаме стандарти за качество в практиката си така, че клиентите ни да получават това от което имат нужда?
-Какво е процес на непрекъснато подобрение и за какво ни е необходим той?
Отговорите на тези и още въпроси свързани с безопасността, качеството и успеха на практиката ни като коучове или ментори ще

https://www.facebook.com/events/271341723543353/?event_time_id=302631720414353