В навечерието на 2020 год ще поговорим за това какъв е подходящият профил на човека, който да пасне най-добре сред колегите в офиса.
Заедно ще направим разходка из нов електронен обучителен модул, предназначен за бизнес мениджъри и ръководители на екипи.
Ще отговорим на най-често срещаните въпроси по темата и ще изследваме каква е рецептата за ефективен екип.

Илина Начева
е социален психолог и управител на консултантска компания Two Partners http://www.twopartners.info/.

Има професионален опит в дизайн и провеждане на тренинги в областите екипност, лидерство

https://www.facebook.com/events/786625041791421/