През юни отново сме онлайн! Каним ви на месечната среща на Пловдив Коучинг СГ, където със специалния ни гост-лектор за месеца ще говорим за универсалното и индивидуалното, за търсенето, намирането, пътя и още интересни аспекти от: ТЕМА: СебепознаниетоГОСТ-ЛЕКТОР: Силвия ПетковаКОГА: 09 юни – вторник (от 19:00ч.) КЪДЕ: пред вашите компютри – https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2Fv5cpc–rqTwjHvnVTNPOfvcaqN4ES5yINA%3Ffbclid%3DIwAR3Mtie9BRvgeyuT_yIj5DMbVdRujdLgtLjkxAvMfb9dndawnAbM9Mp985w&h=AT31k-P5yGAUL8BshZK1gxSL7NOKC9bnW-guTFX0_RFAJ0KKZ988tKTYcscy6Wx8ktnMx36va_Jz2sD0DxA3pSEtn0Xh8EyTxXsjQ6LY-uIktdndZhid4okbmvq6ulJBArtlbWE- Себепознанието е началнаRead Mo

https://plovdiv.coaching-in-bulgaria.com/%d1%8e%d0%bd%d0%b8-2020%d0%b3-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/